try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Sağlık - Beyan
Beyan.ORG - Hastalıklar, Sağlık ve Beslenme

Sülük tedavisi her derde deva mı ?

Çocukluğumda hamamlarda sülük vurunurlardı. Yani, birkaç santimetre uzunluğunda sülük dediğimiz hayvan vasıtasıyla şifa için kan aldırırlardı. Yenilere kadar da bunu iptidai bir metot olarak bilirdim. Halbuki şimdi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp araştırmacılarının, sülüklerle yeniden araştırma yapmaya başladıklarını hayretle görüyoruz. Belirli şartlar altında bu hayvan, faydalı bir tedavi vasıtası kabul edilmektedir.
Doktorların tıbbî sülük dedikleri bizim küçük vampir, acaba nasıl kan emer? İnsanlar hangi cesaretle bu hayvana derilerini, damarlarını kestirip de kanlarını akıttırıyorlar?
Sülükler, tâ doğuştan modern kan alma metoduna sahiptir. Yani, Sani-i Hakîm, bu iş için onları hususi tanzim etmiş. Şimdi bir laboratuara gidip kan aldırmağa kalksanız; mutlaka carınız yanar. Amma bizim tıbbî sülük hiç acıtmaz. Cenab-ı Hak ona üç adet jilet keskinliğinde çene takmış O, bunlarla operasyon yapar.Sonra yaraya, uyuşturucu şırınga etmeyi de ihmal etmez! İşte bunun için kanını emeceği kimseyi acıtmaz. Acaba bizim sülük efendi, insanların sinir sistemine sahip olduklarını, bunları uyuşturunca acı çektirmeyeceğini hangi tıp fakültesinden öğrendi? Sonra kendi özel uyuşturucu maddesini hangi laboratuarda keşfetti?
Dahası var. Bizim sülük efendinin tıbbî mahareti bundan ibaret değil. İnsanların bir tarafı kesilse ve küçük bir yara açılsa, kan birkaç dakika sonra kendiliğinden kesilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın hayatımızın devamı için kanımıza verdiği bir özelliktir. Aksi takdirde hastalık var demektir. Bizim sülük efendi, kestiği damara yanaştı mı, normal olarak şöyle bir yarım saat kadar kan emmelidir. Çünkü ancak bu zaman zarfında bir öğünlük gıdasını alabilir. Eh, bilim sülük efendi insan kanun en iyi tanıyanlardan birisidir! Nasıl olsa o, en az bir doktor kadar bilgili ve bir kimyager kadar maharetli!
Bunun için vücudunda salgı bezleri inşa etmiş. Bu minik laboratuarlarda, kanın pıhtılaşmasını önleyici birudun denilen maddeyi keşfedip imal etmeye başlamış. Uyuşturucunun yanı sıra, deriye bu maddeyi de şırınga eder Böylece kanın; sürekli akmasını sağlayarak istediği kadar içer. Önce, sarsılıp titreyerek emmeye başlar. 20 - 30 dakika sonra, bir öğünlük gıdasını oluşturan kanla şişmiş olarak deriden ayrılır. Ve yavaş yavaş sindirim işlemine başlar.
Hani insan, sülüğün kan emmek için sahip olduğu özel aletlerini, vücudunun hususi tanzimini ve tıbbî maharetlerini Cenab-ı Allah'a vermese, onu, mütehassıs bir doktor, eşsiz bir biyokimyacı kabul etmesi gerekiyor. Bilmem başka nasıl izah edeceğiz? 4nu yaratan ancak Cenab-ı Hak'tır. Çünkü Rabbımız canlıları ve onların kanlarını, sinir sistemlerini en iyi bilen2at'tır. İşte bunun için sülüğü ona göre tanzim etmiştir: Sülüğün varlığı ve kan emmek için hususi tanzimi gösteriyor ki, sülüğü kim yaratmışsa, insanları da yaratan O'dur. Evet, bir sülüğün vücudumuzda açacağı yarayı uyuşturabilmesi, kanımızın akışını sağlayan humdun maddesini imal edebilmesi, yaratıcının birliğine bir ispattır. Vahdaniyete bir delildir.
Bakın, sülüğün vücudunda, Rabbımızın daha ne hikmetleri var.
Sülük, bir insan vücudundan 20 - 30 dakikada aldığı kanla, hayatını tânı altı ay kadar sürdürebilir. Bunu nasıl sağlar? Niçin bir emişte hu kadar çok kan alma istidadı verilmiş?
Tıbbî sülük, yaşadığı kendi tabiî sulak ortamında, insan kanına benzeyen bir besini kolay kolay bulamaz. Bu yüzden Sani-î Hakim olan Rabbımız, onun vücuduna, elde ettiği bir besinden en fazla faydalanabileceği bir sistem yerleştirmiştir. Şöyle ki : Bir öğünlük besinini emip ve depolarken vücudu, normal hacmine göre on kat şişebilmektedir. Emmeden sonra, önce kanın suyu ayrılır ve özel ceplerde depolanır. İş bununla da bitmez. Kanın çözüşmemesi gerekir.Bunun için de bağırsaklarında bulundurduğuöze'1 bakterileri (Pseudomonas hirudinus) kullanır. İşte bu sistem sayesinde bir sülük, yalnız bir öğün yemeği ile hayatını altı ay kadar sürdürebilir. Hatta bu süre sonunda kendi vücut dokularını parçalayarak bir süre daha yaşayabilir.
Bu hayvan şimdi modern tıpta nerelerde 9kullanılıyor?
Sülük uygulamasının, ciddi doku zedeleme sinin verdiği rahatsızlıkları giderdiği görülüyor.Meselâ ameliyattan sonra yara izini taşıyan dokuyu iyileştirdiğini gösteren emareler var. Sülükler kan çekme aracı olarak da kullanılabilecek. Bilhassa kalp yetmezliği, ya da kalp krizi geçiren insanların tedavisi onların yeni kullanım sahalarıdır. Ayrıca son araştırmalar, vücuttan kopmuş organların dikilmesinde de onların işe yaradığını göstermiştir.
Sülüğün hiç acıtmadan, modern bir tarzda kan emebilme vasfı, bu şekilde hususi tanzimi bize mühim bir sünnete işaret etmektedir : Kan aldırmak. Hazret-i Peygamber hacamat âleti vurmakla kan aldırmıştır. Bir hadîste şöyle duyuruluyor :
Şifa üç şeye münhasırdır : Bal şerbeti içmek hacamat âleti vurmak, ateşle dağlamak. Fakat ümmetimi (başka çare kalmadıkça) ateşle dağlamaktan men ederim (Sahîh-i Buhari; 12. cilt, sayfa 79).
Mademki iki cihan serveri, Hz. Peygamber(S.), kan aldırmak şifa demiştir, o mutlaka şifadır. Çünkü O'nu konuşturan Rabbimizdir. O kendi hevasından, nefsinden konuşmaz. Sünnetinde, emir ve tavsiyelerinde, hem bu hayatımız için, hem de öldükten sonraki ebedî hayatımız için derin hikmetler, azim faydalar vardır.
Şimdi tıp ilmine bakalım. Kan aldırmak gerçekten insan sağlığı için faydalı mı?
Kan aldırılınca, anormal derecede koyu kanı bulunan hastaların beyinlerinden geçen kan akışı hızlanabilmektedir. Bu keşif, Londra Milli Hastahanesinde ve Kopenhag Kraliyet hastahanesindeki araştırmalarda bulunmuştur.
Kanın emilin incelmesi, kandaki alyuvar yoğurduğunu azaltır. Böylece kalp, beyne daha rahat pompalama yapar. Kan emilince, kandakiıoksijen taşıyıcı madde olan hemoglobin seviyesi de düşer. Bu yüzden kan, beyine yeterli oksijeni taşıyabilmesi için daha hızlı akmaya başlar.
Ayrıca araştırmacılar, kan akışının artmasıyla insanın ataklığının fark edilir derecede arttığını ispatlamışlardır.
Koyu kandan dolayı kalp krizi ve kalp yetmezliği tehlikesi altında bulunan insanlarda kan aldırmanın koruyucu bir rol oynayabileceği de tahmin edilmektedir. Bu tahmin, İngiltere ve Danimarka'da yapılan son araştırmalarca desteklenmektedir.
Şimdi düşünelim : 1400 sene evvel yaşamış ümmî bir insan, kan aldırmanın bunca faydasını nasıl bildi? 1400 sene evvel, şimdiki zamana kıyasla, cehaletin kol gezdiği bir devirde, bir insanın çıkıp ta başını yardırıp kan aldırması kolay anlaşılacak bir iş değildir. Böyle derin tıpâ ilgisi isteyen bir işi, O Zat'ın, kendinden emin olarak yapması ve etrafına da inandırması, O'nun peygamberliğine aşikâr bir delildir.

H.Hüseyin Korkmaz/
kalbinsesi.com

Profesör Doktor Sülük!

Yazıyı lütfen sonuna kadar okuyun!
Bana değil, size faydası var, isterseniz okumayın.
Sözün bittiği yeri gördüm çünkü.
Sözün bittiği yerden yazmaya çalışıyorum şimdi.
Zor bir yazı.

Bütün doktorlar aynı şeyi söylediler bu hastalara. “Tıbben yapılabilecek hiçbir şey yok”
Sonra da eklediler; “Sabredin, ileriki yıllarda tıp alanında gelişmeler olursa gözünüz açılabilir”
Kimi on yıldır, kimi de 26 yıldır bekliyor “bir gelişme” olsun diye.
Ama hala dünyaları karanlık. Yani bir gelişme olmadı.
Kimi Behçet hastası, kimi Glokom, kimi de tavuk karası.
Küçük yaşta kafası üstüne düşüp, görme merkezini hasara uğratanlar da var.
Hepsinin ortak özelliği gözlerinin görmüyor olması.
Hastalardan biri 26 yıl önce kaybetmiş gözlerini.
Behçet hastası. Doktorlar O’na “kesinlikle çaresi yok” demiş. Çünkü modern tıp bu hastalığa henüz çare bulamadı.
Kapı kapı dolaşıp çare arayan Aydınlı bir kadına doktor en son şu sözü söylemiş; “Amerika’ya da gitsen çaresi yok”
Kadın yıkılmış.
Bir diğeri defalarca ameliyat olmuş, ama nafile.
Tek isteği görmek. Ama göremiyor. Modern tıp çaresiz.
Şimdi buraya dikkat.
Tüm bu hastalar bir hafta gibi kısa bir sürede görmeye başladılar.
Yıllarca dünyaya kör bakan bu hastalar, mutluluktan havalara uçuyor.
Peki karanlık yılların hesabını kim verecek?
Onları tedavi eden doktor bir sülük.
Evet sülük.
Hani şu kocakarı ilaçlarından olan sülük.
Hem doktor, hem de ilaç.
Sülükle tedavi eden kişi bir tıp doktoru.
İşte sözün bittiği yer burası.
Sülük tedavisiyle bir hafta içinde yıllardır göremeyen bu hastalar şimdi görüyor.
Sadece göz değil.
Tıbbın çaresi yok dediği bir çok hastalık Manisa’daki bu merkezde tedavi ediliyor.
Yürüyemeyenler yürüyor, konuşamayanlar konuşuyor.
Merkez, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalarla dolup taşıyor.
Yurt dışından gelenler de var.
Manisa’daki otellerde yer yok. Yeni oteller inşa ediliyor.
“Türk şeyi” bu değil de nedir sizce?
Şimdi soru şu;
Modern tıbbın yapamadığını yapan sülükler mi alternatif, yoksa, sülüğün yaptığını yapamayan modern tıp mı?
Hangisi alternatif tıp?
Benim kafam karışık.
Uyuyan bir insanı uyandırmak kolaydır, ama uyuyor taklidi yapıyorsa O’nu uyandıramazsınız.

Turgay Güler /haber7

Yorumlar

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

sülük

selamü aleyküm.
MEVLAM TÜM HASTALARIMIZA ŞİFALAR VERSİN ..
İNŞ. BENDE KOCAELİ BÖLGESİ VE ÖZELLİKLE BAŞİSKELE BÖLGESİNDE SÜLÜK VE HACAMAT TEDAVİSİNİ UYGULUYORUZ.
0534 608 6535

benim çocuk tedavisinde

benim çocuk tedavisinde kullandığı ilaçlardan saçlarım çok seyreldi özelliklede alın kısımları sülük yaptırsam faydası olur mu bide başımıza yaptırabilirmiyiz yardımcı olursanız sevinirim

sülük

Merhaba.öncelikle herkese ALLAHtan şifalar diliyorum.sülükle ilgili sormak ve öğrenmek istediğiniz ne varsa arayabilirsiniz.0532 166 41 12. ...

sülük ve sülük tedavileri

il il sülük tedavisi yapan kişiler ve sülük hakkında herşey için bilgi hattı. 0 530 554 26 48 kürşat

Ankarada Steril Tıbbi Sülük Tedavisi

Tıbbi Sülük Tedavisi ile 100 den fazla hastalık başarıyla tedavi edilmektedir.

Fıtık tedavisinde Tıbbi Sülük, hacamat, ozon yağı ve bitkisel yağlar ve çaylar kombine edilmekte ve en ileri vakalarda dahi ameliyata gerek kalmadan 8-12 seansta kişi şifa bulmaktadır.

Sinüzit tedavisinde sadece Tıbbi Sülük Tedavisi yeterli olmakta 4-6 seansta rahatsızlık bitmektedir. Antibiyotiklerin sinus boşluklarına tesiri çok az olduğu için ilaçlar etki etmemektedir en güzel tedavisi Tıbbi Sülük ile olmaktadır.

Yüksek tansiyon modern tıbbın çaresiz kaldığı hastalıklardandır, sebebi ise damar çeperlerinde biriken kolestrol ve toksinleri atmak isteyen bağışıklık mekanizmasının damarları büzerek basıncı arttırmasıdır. Damar içi basıncı arttırarak çeperlere yapışmış toksinleri atmaya çalışan vücuda yardımcı olmak ancak bu toksinleri giderecek bir yöntemle olabilir, yoksa damar genişletici tansiyon ilaçları sorunu daha da kökleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Hacamat ile kombine edilen Tıbbi Sülük Tedavisinde hasta 4-8 seans sonunda şifa bulmaktadır.

Her çeşit romatizma rahatsızlığı Tıbbi Sülük, hacamat ve bitkisel yöntemlerin bir arada kullanıldığı metotlarla tedavi edilmektedir.

Her çeşit damar tıkanıklığı problemleri, Tıbbi Sülük tedavisinde en iddialı olduğumuz konudur. Tıbbi sülüklerin salgıladığı Hirudo enzimi tüm damar sistemlerinde köklü bir temizlik yapmakta, damar çeperlerinde oluşmuş kolestrol, lipid, toksin ve ağır metalleri temizlemektedir.

Bilgi için: 0541 858 74 28 Volkan Görgülü
Sincan ve Yenimahalle'de tedavi yapmaktayız.

sedef

Merhaba sülüğün sedef tedavisindede iyi sonuç verdiğini araştırarak öğrendim. Ama ellerde ve ayak tabanı farklı deriye sahip oldugu için buralara sülük yapıştırılmaz deniyordu.Oysa benim el içi ve ayak tabanlarımda sedef var çok canım yanıyor dayanılmaz oluyor ilaçlar işe yaramıyor.
Bununla ilgili açıklama yaparsanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.

sülük ve sülük tedavileri

slm . araştırmalarınız çok dogru sonuçlar aldıgınız dogru.. sülük el ve ayak altlarında kan oranız az oldugu için,, tutmaya biliyor,, ben size hacamat ve sülük tedavisini öneririm. buraya bilgi almak için telefon numaramı yazıyorum.
0 530 554 26 48 kürşat

sülük

benbügün bacağımda olan varisim için 2 tane sülük koydum. ama bana dendiki bu tedaviden sonra su içmek uyumak,çay içmek,sadece katı yiyecekler yenebilir bu doğrumudur. bunlar yarın sabaha kadar yasak.
ne yapmalıyım.teşekkür ederim.

slm

sülük fiyatları konusunda sıze yardım edebılırım bana 0536 525 07 19 nolu hattan ulaşabılırsınız

kan sülügü

bizim koyde cok var samsun bafra kan sulugu merkezlere gıdıpte paralarınızı bosa harcamayın

sülük

mrb hocam bana ulasa bılırmısınz uluk konusunda

TEDAVİ HAKKINDA BİLGİ ALMA

SAYIN DOKTORUM
1.BENİM 30.03.2009 TARİHİNDE 28 HAFTALIK 1.080 GR BİR BEBEĞİMİZ DOĞDU.ŞUAN 11 AYLIK.BEBEĞİMİZİN KULAKLARINDA HAFİF BİR İŞİTME (50 DESİBEL KADAR OLAN SESLERİ DUYABİLİYOR)KAYBI ÇIKTI.KAYBIN NEDENİDE ORTA KULAKTAKİ İLTİHAPLANMADAN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ DOKTORUMUZ.ACABA UYGULADIĞINIZ TEDAVİ ÇOÇUĞUMUZADA UYGULANABİLİRMİ.
2.1977 DOĞUMLU KIZ KARDEŞİMİM GÖRME PROBLEMİ VAR.DOKTORA GİTTİK.GÖZ RETİNASINDAN BEYNE GİDEN DAMARLARDA TIKANMA OLDUĞU TEŞHİSİNİ KOYDULAR.GÖRME KAYBIDA %80 OLDUĞUNU SÖYLEDİLER.ACABA BU DURUMDAKİ HASTALARA DEDAVİ UYGULUYORMUSUNUZ.UYGULADIYSANIZ OLUMLU SONUÇ ALABİLDİNİZMİ

BU KONULARDA BİZE ÖN BİLGİ VERİRSENİZ MEMNUN OLURUZ.

bu merkeze nasıl

bu merkeze nasıl ulaşabiliriz??

Bel kemik kırık olan

Bel kemik kırık olan felçlıyim sülük tedavisnde ne
ölçüde iyileşirim ?

Bel kemik kırık olan felçlıyim sülük tedavisnde ne ölçüde iyileş

Şu an bel kemiğindeki kırıkdan dolayı felç olmuş bir kardeşimizin tedavisini yapıyoruz, 4. seansda gelişmeler başladı..Hastamız hissiz bölgelerinde özellikle sabah saatlerinde kıpırtılar hissettiğini ifade ediyor, daha dişe dokunur sonuçları seanslar ilerledikçe alacağız inşallah. Volkan Görgülü 0541 858 74 28

selendrom

annem selendroma hastası ve uzun yıllardır ameliyat kemoterapi vs ancak yaşı ilerledikçe vicudundaki urlar hızlanıyor ve çoğalıyor en önemlisi bir gözü felç olup kaybetti iki defa gamaknife ışını uygulandı kısacası sülük tedavisi izmir de nerede yapılıyor ve bununla ilgili kiminle görüşebiliriz teşekkürler ali şanlı

dikkat

öncelikle herkese slm lar uzun süredir bu işle ilgileniyorum kendi üzerimde tıpta bulamadığım careleri sülük tedavisiyle çözdüm vücut hastalıkların tamamen iyileştirdiğini gördüm bende size kısa bir tarif vereceğim hastalıklı bölgelerde kullanma savası belirlenen noktalarda vücut lekesi yerlerin kısmen başlanğıç noktaları deil dir.örnek olarak şöyle ifade edeyim yani gözle görülen vücutta belli olana yerlerin üstüne vurulmamalıdır sülüğü üstüne bırak tığınızdada görürseniz sülük bizzat zararlı bölgeyi tutmaz siz bunu ısrarla aynı yere iliştirirseniz bundan fayda göremezsiniz yara kısmının veya ağrı duyduğunuz yerlerde kısmen cevre taraflarına bırakmanız gerekir aksi takdir tespit ettiğiniz ve bir kaç kez üstüne bıraktığınız taktirde kanama durdurmanız hayli zorlaşır sülük defoladığın 10 da 1 kadar da tuttuğu yere sıvı bırakır yapmış olduğunuz tedavide eğer bilmediğiniz bir şekilde uygularsanız bundan sonuç alamazsınız ben bir çok arkadaşımın varisini yok ettim bir kaç kişininde sedef yaralardan kurtardım sülük tedavisinde saat olarak 12ve 3 saatleri arasında açık ve güneşli havada vurmanız gerekmektedir saten vurduğunuz zaman sülük cilt üzerinde aldığı kanın 10-1 kadar vücuta salğı salacaktır sülüklerin orta boylu ve şişkin olmayan derisi üzerinde kırmızı noktaların belirğin olanını tavsiye ederim şimdisen herkese acil şifalar dilerim sormak istediğiniz bir şey olursa mail atarak yardımcı olurum

sedef

öncelikle iyi akşamlar dilerim ismim sedat sedef hastasıyığım mağlesef tıbın bitiği bir hastalık yağni çağresi yok bu hastalığım sülük yardımıyla tedavi ede bilir miyiğim bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim tel.0532 683 61 28 iyi akşamlar dilerim

Bademcik için sülük nereye konur

Benim çocukların bademcikler hep şişip duruyor. Yıllar önce birinden duymuştum o sülükle kurtulmuş. Şu an ulaşamıyorum o kişiye. Bademcik için sülüklerin tam olarak nereye konacağı hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum.

konu üzerindenn epey zaman

konu üzerindenn epey zaman gecmiş ama sormak istediklerimin buyuk kısmını yazmışsınız sağolun başka sorularımda olucaktı

varis

slm benim sorunum bacaklarımdaki varisler (toplardamar )sülük tedavisini yeni duydum internetten araştırıyorken sizin yazınızı gördüm bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ağrıları bir yana varislerin görüntüsünden rahatsızlık duyuyorum.sülük koyulunca bu kötü görüntü kaybolacakmı?cvbnızı bekliyorum şimdiden tşklr..

varis tedavisi

SLM BENIM BABANEM YILLARDIR SÜLÜK TUTURDU KENDİSİNE VE ÇEVRESİNE BENDE ONDAN GÖRDÜGÜM İÇİN YILLARDIR TUTUYORUM VARİSLERİMİN BÜYÜK BİR KISMI GEÇTİ VE YÜZÜMEDE TUTURUYORUM GENELDE BAYANLAR GÜZELLİK İÇİN TUTURUYOR ÇEVREMDE BİLDİGİ İÇİN ÇAGIRIYRLAR ONLARADA TUTURUYORUM ŞİMDİYE KADAR BİR SORUN ÇIKMADI SİZDE DENEYİN ZARARI YOK YARARI VARDIR.

behçet hastalığı

merhaba. benım annemın yaklasık 7 senedir agzında aftlar cıkıyordu. bir kaç kez behçet tahlılı oldu fakat cıkmadı. bundan bır ay once ilk defa genital bolgesındede cıktı ve tekrar tahlıl oldu behçet tanısı koydular. tıpta bunun caresı olmadığı soylenıyor. bır yakınımdan sülük duydum. arastırdım bir kac yazıda çare olduğunu yazanlar olmus. genelde aft agzında cıkıor sülüğü nasıl yapıstıracağız ve neresınden yapıstıracagız bılmıorum. yan etkısı var mı onu da bılmıorum siz bu konuda tecrube sahıbısınz sanırım bana yardımcı olun lütfen sizden cewap beklıyorum ...

bana en kısa zamanda haber verin lütfen

abimde kambur hastalığı denilen bi hastalık var çok şiddetli ağrılar çekiyo tedavisi olmadığı söyleniyor. tek yapılansa ağrı kesicilerin dozunu artırmak ve evde buz koyuyoruz. ağrıları yoğunlukla kalça bacak el-ayak ve parmaklarında ama bütün vücudunu ele geçiren bir hastalık sırtı kilitleniyo en iyi olduğu an bile yeni yürüyen bir bebek gibi yürüyor. artık o da bizde dayanamıyoruz bu duruma en kısa zamanda cevap bekliyorum lütfen

kamburluk

ankara da ankara hastanesinde dr.HACI MUSTAFA ÖZDEMİR bu konunun uzmanı. Benim oğlum onun eli ile şifa buldu (kamburluktan kurtuldu)

Serdar bey; ayaklarımda

Serdar bey; ayaklarımda varis başlangıcı var.Kaç sülük kullanmalıyım, nerelere uygulamalıyım.Ayrıca sülük tedavi yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi alabileceğimiz bir kaynak biliyormusunuz.Yardımlarınızı bekliyorum.

slm

hemoroid tedavisinde kullanılırmı nasıl kulanılır kaç defa uygulanır

sülük

ben sülük yetiştirip satıyorum ilgilenen var ise temin edebılırım kullanımınıda anlata bılırım size sülükte onemlı olan steril olması yanı hiç kan emmemiş saf sülük kullanılmalıdır buna cok dıkkat etmelısınız saglıgınız için

ben ilgileniyorum acaba bana

ben ilgileniyorum acaba bana temin edebilir misin cevabini bekliyorum

ben size sülük gönderebilirim

ben size sülük gönderebilirim yanlız ben kendi köyümüzden tutuyorum piyasadakiler gibi degil tanesi 3 tl den veriyorum kargo size ait zaten bi pet şişenin içinde yollarım memnun kalırsınız :05455993903 abdullah

sülük

slm iyi günler bu sülük kistlerede iyi geliyomu bunu çok merak ediyorum bana iyi geldiğini söylediler yardımcı olursanız çok sevinirim over kisti 5 santimlik bir kisti

sülük fiatlarını

sülük fiatlarını öğrenebilirmiyiz.

ben azerbaycandan ariyorum

ben azerbaycandan ariyorum 10000 adet suluk almak istiyorum fiatiniz nedir? metin

sülük satışı

bey efendi sülük isteğiniz varsa yardımcı olabilirim tel 05078819498-99 dan ulaşabilirsiniz

ilanınızı yeni gördüm.

ilanınızı yeni gördüm. eğer hala sülük alımı yapıyorsanız yardımcı olmak isterim.Teşekkürler...

bacak damarlarında tıkanma

bacak damarlarında tıkanma var .anjio neticesi anlaşıldı.2yıldır ilaç tedevisi fayda vermedi .yürümekte zorlanıyorum.nasıl faydalı olursunuz

sülük

iyi akşamlar bu sülüğün çeşidi olduğu söyleniyor hangisi şifalı beni aydınlatırsanız sevinirim.ben sülük almak istiyorum

suluk

bu suluklerlerle ılgılı goruselım

ben sülüklerin

ben sülüklerin yararlarını araştırdım ve kendime sülük almaya ve vurdurmaya başladım. Şu anda kullanmaktayım benim kullandığım sülüğü bir daha kullanabilirmiyim sonuçta sadece benim kanımı içti bu birinci sorumdu ikinci soruma geçmek istioyrum. sülüğün göz için de faydasını okudum fakat hangi bölgelere vurmak gerekir bunları cevaplarsanız mutlu olurum.

sülük

size nasıl ulaşabilirim?
teşekkürler

mehmet

sülük tedavisi

s.a bende sülük temin etmek istiyorum. sünizit için ve anne annemin bacakları için nasıl temin edebiliriz

sülükler hk

şekerim sülük bulmak çok kolay biz satıyoruz sterılıze edılmış sağlıklı ben oğlumun yüzüne vurdurdum ya nasıl cesaret ettı hayret sıvılcelerı çok fazlaydı 4 veya 5 saat kanama yaptı habıre sıldık valla azaldı sıvılcelerı yalnız bır ıkı kez daha uygulanmalı tam netıce almak gerek şimdı sıra bende yalnız günlerı var her zaman yapılmıyor evet vücuttan kan aldırmak sünnet ya hacamat yaptıracaksın ya dA SÜLÜK fakat ne akıllı şeyler senın ıstedığın yere asla gıtmıyorlar onlar bılıyorlar kan alınacak yerlerı allahın hıkmetlerı ne kadar çok o hayvana o özellığı vermış ışte önemlı olan sağlıklı yaşam hemen her derdın devası benım çevremde herkes sülük tedavısı oluyor hastalar çünkü ben iğrenırdım görünce fakat oğlum yaptırınca gördüm kı müthişler ığrenmek ne kelıme bayıldım ışta ınsanda ınanç ve teslımıyet şart ben tüm hastalara tavsıye edıyorum herkese sülüklü şifalar

merhaba

bende sülüklerle ilgileniyorum ama bunu bi iş amaçlı yapmıyorum ama yapmak istiyorum bana yardım edermisiniz. tşk ederim

Iletisim

ben sülük yetiştirip satıyorum ilgilenen var ise temin edebılırım kullanımınıda
sizlere nasil ulasabiliriz.email.telefonunuz varsa bizahmet yazin
saygilar

sülük

sülük almak istiyorum izmirliyim yardımcı olursanız sevinirim

sülük

ben de sülük temin etmek istiyorum sanırım siz satıyormussunuz bilgilendirirseniz sevinirimm

Merhaba, Sülüklerin fiatı

Merhaba,
Sülüklerin fiatı ne kadar?
Hangi şehirde bulunuyorsunuz?

Nerde satılıyor biliyormusunuz

İstanbul eminönüne gidin orda sorun hem ucuz hemde istemediğiniz kadar satan var..

size nasıl

size nasıl ulaşabilirim?bana sülük lazım

mehmet

sülük

İyi günler arkadaşlar.Ben eli belgeli sülükçüyüm izmir/torbalıda yaşıyorum.Ne kadar sülük lasımsa bir telefon kadar yakınım size!!!...
FEVZİ KIYNAK
GSM:0539 566 17 18

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Sağlık sorunlarınız nedeni ile ne kadar sıklıkla hastaneye gidiyorsunuz:

Son yorumlar