try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Sağlık - Beyan
Beyan.ORG - Hastalıklar, Sağlık ve Beslenme

Sülük tedavisi her derde deva mı ?

Çocukluğumda hamamlarda sülük vurunurlardı. Yani, birkaç santimetre uzunluğunda sülük dediğimiz hayvan vasıtasıyla şifa için kan aldırırlardı. Yenilere kadar da bunu iptidai bir metot olarak bilirdim. Halbuki şimdi, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tıp araştırmacılarının, sülüklerle yeniden araştırma yapmaya başladıklarını hayretle görüyoruz. Belirli şartlar altında bu hayvan, faydalı bir tedavi vasıtası kabul edilmektedir.
Doktorların tıbbî sülük dedikleri bizim küçük vampir, acaba nasıl kan emer? İnsanlar hangi cesaretle bu hayvana derilerini, damarlarını kestirip de kanlarını akıttırıyorlar?
Sülükler, tâ doğuştan modern kan alma metoduna sahiptir. Yani, Sani-i Hakîm, bu iş için onları hususi tanzim etmiş. Şimdi bir laboratuara gidip kan aldırmağa kalksanız; mutlaka carınız yanar. Amma bizim tıbbî sülük hiç acıtmaz. Cenab-ı Hak ona üç adet jilet keskinliğinde çene takmış O, bunlarla operasyon yapar.Sonra yaraya, uyuşturucu şırınga etmeyi de ihmal etmez! İşte bunun için kanını emeceği kimseyi acıtmaz. Acaba bizim sülük efendi, insanların sinir sistemine sahip olduklarını, bunları uyuşturunca acı çektirmeyeceğini hangi tıp fakültesinden öğrendi? Sonra kendi özel uyuşturucu maddesini hangi laboratuarda keşfetti?
Dahası var. Bizim sülük efendinin tıbbî mahareti bundan ibaret değil. İnsanların bir tarafı kesilse ve küçük bir yara açılsa, kan birkaç dakika sonra kendiliğinden kesilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın hayatımızın devamı için kanımıza verdiği bir özelliktir. Aksi takdirde hastalık var demektir. Bizim sülük efendi, kestiği damara yanaştı mı, normal olarak şöyle bir yarım saat kadar kan emmelidir. Çünkü ancak bu zaman zarfında bir öğünlük gıdasını alabilir. Eh, bilim sülük efendi insan kanun en iyi tanıyanlardan birisidir! Nasıl olsa o, en az bir doktor kadar bilgili ve bir kimyager kadar maharetli!
Bunun için vücudunda salgı bezleri inşa etmiş. Bu minik laboratuarlarda, kanın pıhtılaşmasını önleyici birudun denilen maddeyi keşfedip imal etmeye başlamış. Uyuşturucunun yanı sıra, deriye bu maddeyi de şırınga eder Böylece kanın; sürekli akmasını sağlayarak istediği kadar içer. Önce, sarsılıp titreyerek emmeye başlar. 20 - 30 dakika sonra, bir öğünlük gıdasını oluşturan kanla şişmiş olarak deriden ayrılır. Ve yavaş yavaş sindirim işlemine başlar.
Hani insan, sülüğün kan emmek için sahip olduğu özel aletlerini, vücudunun hususi tanzimini ve tıbbî maharetlerini Cenab-ı Allah'a vermese, onu, mütehassıs bir doktor, eşsiz bir biyokimyacı kabul etmesi gerekiyor. Bilmem başka nasıl izah edeceğiz? 4nu yaratan ancak Cenab-ı Hak'tır. Çünkü Rabbımız canlıları ve onların kanlarını, sinir sistemlerini en iyi bilen2at'tır. İşte bunun için sülüğü ona göre tanzim etmiştir: Sülüğün varlığı ve kan emmek için hususi tanzimi gösteriyor ki, sülüğü kim yaratmışsa, insanları da yaratan O'dur. Evet, bir sülüğün vücudumuzda açacağı yarayı uyuşturabilmesi, kanımızın akışını sağlayan humdun maddesini imal edebilmesi, yaratıcının birliğine bir ispattır. Vahdaniyete bir delildir.
Bakın, sülüğün vücudunda, Rabbımızın daha ne hikmetleri var.
Sülük, bir insan vücudundan 20 - 30 dakikada aldığı kanla, hayatını tânı altı ay kadar sürdürebilir. Bunu nasıl sağlar? Niçin bir emişte hu kadar çok kan alma istidadı verilmiş?
Tıbbî sülük, yaşadığı kendi tabiî sulak ortamında, insan kanına benzeyen bir besini kolay kolay bulamaz. Bu yüzden Sani-î Hakim olan Rabbımız, onun vücuduna, elde ettiği bir besinden en fazla faydalanabileceği bir sistem yerleştirmiştir. Şöyle ki : Bir öğünlük besinini emip ve depolarken vücudu, normal hacmine göre on kat şişebilmektedir. Emmeden sonra, önce kanın suyu ayrılır ve özel ceplerde depolanır. İş bununla da bitmez. Kanın çözüşmemesi gerekir.Bunun için de bağırsaklarında bulundurduğuöze'1 bakterileri (Pseudomonas hirudinus) kullanır. İşte bu sistem sayesinde bir sülük, yalnız bir öğün yemeği ile hayatını altı ay kadar sürdürebilir. Hatta bu süre sonunda kendi vücut dokularını parçalayarak bir süre daha yaşayabilir.
Bu hayvan şimdi modern tıpta nerelerde 9kullanılıyor?
Sülük uygulamasının, ciddi doku zedeleme sinin verdiği rahatsızlıkları giderdiği görülüyor.Meselâ ameliyattan sonra yara izini taşıyan dokuyu iyileştirdiğini gösteren emareler var. Sülükler kan çekme aracı olarak da kullanılabilecek. Bilhassa kalp yetmezliği, ya da kalp krizi geçiren insanların tedavisi onların yeni kullanım sahalarıdır. Ayrıca son araştırmalar, vücuttan kopmuş organların dikilmesinde de onların işe yaradığını göstermiştir.
Sülüğün hiç acıtmadan, modern bir tarzda kan emebilme vasfı, bu şekilde hususi tanzimi bize mühim bir sünnete işaret etmektedir : Kan aldırmak. Hazret-i Peygamber hacamat âleti vurmakla kan aldırmıştır. Bir hadîste şöyle duyuruluyor :
Şifa üç şeye münhasırdır : Bal şerbeti içmek hacamat âleti vurmak, ateşle dağlamak. Fakat ümmetimi (başka çare kalmadıkça) ateşle dağlamaktan men ederim (Sahîh-i Buhari; 12. cilt, sayfa 79).
Mademki iki cihan serveri, Hz. Peygamber(S.), kan aldırmak şifa demiştir, o mutlaka şifadır. Çünkü O'nu konuşturan Rabbimizdir. O kendi hevasından, nefsinden konuşmaz. Sünnetinde, emir ve tavsiyelerinde, hem bu hayatımız için, hem de öldükten sonraki ebedî hayatımız için derin hikmetler, azim faydalar vardır.
Şimdi tıp ilmine bakalım. Kan aldırmak gerçekten insan sağlığı için faydalı mı?
Kan aldırılınca, anormal derecede koyu kanı bulunan hastaların beyinlerinden geçen kan akışı hızlanabilmektedir. Bu keşif, Londra Milli Hastahanesinde ve Kopenhag Kraliyet hastahanesindeki araştırmalarda bulunmuştur.
Kanın emilin incelmesi, kandaki alyuvar yoğurduğunu azaltır. Böylece kalp, beyne daha rahat pompalama yapar. Kan emilince, kandakiıoksijen taşıyıcı madde olan hemoglobin seviyesi de düşer. Bu yüzden kan, beyine yeterli oksijeni taşıyabilmesi için daha hızlı akmaya başlar.
Ayrıca araştırmacılar, kan akışının artmasıyla insanın ataklığının fark edilir derecede arttığını ispatlamışlardır.
Koyu kandan dolayı kalp krizi ve kalp yetmezliği tehlikesi altında bulunan insanlarda kan aldırmanın koruyucu bir rol oynayabileceği de tahmin edilmektedir. Bu tahmin, İngiltere ve Danimarka'da yapılan son araştırmalarca desteklenmektedir.
Şimdi düşünelim : 1400 sene evvel yaşamış ümmî bir insan, kan aldırmanın bunca faydasını nasıl bildi? 1400 sene evvel, şimdiki zamana kıyasla, cehaletin kol gezdiği bir devirde, bir insanın çıkıp ta başını yardırıp kan aldırması kolay anlaşılacak bir iş değildir. Böyle derin tıpâ ilgisi isteyen bir işi, O Zat'ın, kendinden emin olarak yapması ve etrafına da inandırması, O'nun peygamberliğine aşikâr bir delildir.

H.Hüseyin Korkmaz/
kalbinsesi.com

Profesör Doktor Sülük!

Yazıyı lütfen sonuna kadar okuyun!
Bana değil, size faydası var, isterseniz okumayın.
Sözün bittiği yeri gördüm çünkü.
Sözün bittiği yerden yazmaya çalışıyorum şimdi.
Zor bir yazı.

Bütün doktorlar aynı şeyi söylediler bu hastalara. “Tıbben yapılabilecek hiçbir şey yok”
Sonra da eklediler; “Sabredin, ileriki yıllarda tıp alanında gelişmeler olursa gözünüz açılabilir”
Kimi on yıldır, kimi de 26 yıldır bekliyor “bir gelişme” olsun diye.
Ama hala dünyaları karanlık. Yani bir gelişme olmadı.
Kimi Behçet hastası, kimi Glokom, kimi de tavuk karası.
Küçük yaşta kafası üstüne düşüp, görme merkezini hasara uğratanlar da var.
Hepsinin ortak özelliği gözlerinin görmüyor olması.
Hastalardan biri 26 yıl önce kaybetmiş gözlerini.
Behçet hastası. Doktorlar O’na “kesinlikle çaresi yok” demiş. Çünkü modern tıp bu hastalığa henüz çare bulamadı.
Kapı kapı dolaşıp çare arayan Aydınlı bir kadına doktor en son şu sözü söylemiş; “Amerika’ya da gitsen çaresi yok”
Kadın yıkılmış.
Bir diğeri defalarca ameliyat olmuş, ama nafile.
Tek isteği görmek. Ama göremiyor. Modern tıp çaresiz.
Şimdi buraya dikkat.
Tüm bu hastalar bir hafta gibi kısa bir sürede görmeye başladılar.
Yıllarca dünyaya kör bakan bu hastalar, mutluluktan havalara uçuyor.
Peki karanlık yılların hesabını kim verecek?
Onları tedavi eden doktor bir sülük.
Evet sülük.
Hani şu kocakarı ilaçlarından olan sülük.
Hem doktor, hem de ilaç.
Sülükle tedavi eden kişi bir tıp doktoru.
İşte sözün bittiği yer burası.
Sülük tedavisiyle bir hafta içinde yıllardır göremeyen bu hastalar şimdi görüyor.
Sadece göz değil.
Tıbbın çaresi yok dediği bir çok hastalık Manisa’daki bu merkezde tedavi ediliyor.
Yürüyemeyenler yürüyor, konuşamayanlar konuşuyor.
Merkez, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalarla dolup taşıyor.
Yurt dışından gelenler de var.
Manisa’daki otellerde yer yok. Yeni oteller inşa ediliyor.
“Türk şeyi” bu değil de nedir sizce?
Şimdi soru şu;
Modern tıbbın yapamadığını yapan sülükler mi alternatif, yoksa, sülüğün yaptığını yapamayan modern tıp mı?
Hangisi alternatif tıp?
Benim kafam karışık.
Uyuyan bir insanı uyandırmak kolaydır, ama uyuyor taklidi yapıyorsa O’nu uyandıramazsınız.

Turgay Güler /haber7

Yorumlar

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

sülük

62 Yaşında annem yüksek tansiyon ve cilt rahatsızlığı var, cildinde yanma batma kızarıklık kaşıntı çok fazla kılcar damarlarıyla ilgili olduğunu söylüyorlar. Tanıdık eş dost sülük vurulmasının faydalı olacağını söylüyorlar. kullanımı ve faydası olup olmayacağı hakkında endişelerim ve korkum zararı olur mu? Bilgi verirseniz sevinirim. İlginize Teşekkürler.

acaba

evde kendimiz yapabilirmiyiz bunun her hangi bir sakıncası varmıdır teşekkürler

tedaviyi evde kendiniz

tedaviyi evde kendiniz yapabiliyorsunuz

sülük

ben yaptırdım çok işe yarıyor her şeye deva bence.. herkese tavsiyede bulunurum

SÜLÜK TEDAVİSİ İLE

SÜLÜK TEDAVİSİ İLE İLGİLİ YORUMLAR DOĞRUMU VE HANGİ HASTALIKTAN TEDAVİ OLDUN YAZARMISIN LÜTFEN. BİDE TEDAVİ YERİNİN ADRES VE TELEFONUNU YAZARMISIN

bana şikayetinizi anlatırsanız size yardımcı olurum

bana şikayetinizi anlatırsanız size yardımcı olurum tedavi merkezlerine gitmenize gerek yok bunuda sizde halledebilirsiniz, size tarif ederim sizde uygularsınız acil şifalar diliyorum

abimin hastalığına ii gelir m,?

merhaba ben ankaradan yazıyorum. abim için, abim 30 yaşında şuan da bile ağrıdan kıvranıyor evde. tıpda adı nedir tam olarak bilemiyorum ama bize şöyle açıklandı kamburluk hastası yani bu hastalık bu şekilde syrettiğinde ilerleyen zaman içinde kambur olma olasılığı söz konusu. doktorların tek yaptığı ağrı kesicilerin dozunu artırmak tedavisininse olmadığı söyleniyor. ama gün geçtikce herşeyini kısıtlayan bir rahatsızlık bu. uzatmış olduğu bscağını toplayıp geri çekebilmesi için yengem yardımcı oluyo. ağrıları çok şiddetli inanın ki bu çok zor bi durum sadece kahroluyorsunuz ve izliyorsunuz yapabilecek hiç bir şeyiniz yok. ne olur bana bir şey söyleyin bu sülükler abime de fayda sağlarmı
en kısa zaman da cevap bekliyorum sizden

kmbrlk

dr hacı mustafa özdemir ankara hastanesi ankara bu konunun uzmanı

kulak çınlaması

merhaba.kulak çınlaması için sülüğü nasıl kullanmamız gerekiyor.

kulak çınlaması

kulak çınlaması sülükle tedavi edlebilirmi

bipolar buzukluklara iyi gelirmi

2005 yılından beri rahatsızım zaman zaman ataklar oluşuyor ilaçlar bana ağır geliyor yardımcı olursanız sevinirim

Merhaba, Bir bacağımda

Merhaba,
Bir bacağımda derin toplar damar tıkanması var.Tedavi oluyorum.Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum.
Sülük tedavisini nasıl uygularım?
Sülükleri nereye,kaç seans,her seansta kaç tane uygulamalıyım?

soru

serdar bey,bende miyon var.rahmin arka duvarında ve 8 cm.büyüklüğünde.acaba sülükle tedavi evde kendim nasıl uygularım ya da farklı bir öneriniz var mı teşekkürler

goz hastalıgı

mrblar sagözümde gorme kaybı var sol ise yuzde 12 goruyorum bunula ılgılı cok cesıtlı doktorlara gıttım fakat bı netıce alamadım bana yardımcı cok sevınırım serdar bey 3 kere hasta nede yattım contısol yuklendı 11 bın kadar ama bı faydası olmadı bana ebn yakın zamanda donersenız cok mutlu olurum

sülük tedavisiyle ilgili danışma SERDAR AY a

iyi günler serdar bey benim bi sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim.ben 25 yaşındayım doğuştan sol elimde kılcan damar çatlaması var. baş parmak ve işaret parmağım hariç diğer üç parmağım sorunlu üç kere ameliyat geçirdim.fakat ağır bi şey taşıdığım zaman yada soğuk suda hemen damar çatlıyor ve kan derinin altına sızıp orda şişme yapıyor,kan orda sertleşip kalıyor o da ağrıya neden oluyor. ameliyatla ordaki biriken kanı temizleyip tekrar kapatıyolar.yani kesin bi tedavi olmuyor.sülükle tedavi yöntemini araştırdım.bi adam bulduk kendisinin doktor olduğunu söylüyor evlere giderek hastalara sülük tedavisi uyguluyor. elime iki gün önce yaptırdım birinci gün 25 sülük ikinci gün 30 sülük tutturdu.faydası olurmu bilemiyorum size danışmak istedim.ne kadar sıklıkla tedaviye devam etmeliyim veya etmemelimiyim.adam seans başı 500 milyon istiyor sizce fiyatı nasıl normalmi fazlamı?bide 20 senedir deri altında kalmış iyice sertleşmiş kan kitlesini sülük emebilirmi?SORULARIMI CEVAPLARSANIZ BENİ ÇOK MUTLU EDRESİNİZ...TEŞEKKÜRLER

sülük

ESRA KARDEŞ YAZINI GEÇ OKUDUM EN FAZLA 12 SÜLÜK TUTURLULMASI LAZIM VE EN AZ 6 AY ARAYLA TUTURULMASI GEREKİYOR BEN ÇEVREME GİDİYORUM VARİS İÇİN SÜLÜK TUTURMAYA VE BENIM BABANEMDE YILLARAC BUNU YAPMISTI VE BEN ONDAN ÖGRENDİM RESMEN FİYAT OLARAK SİZİ SOYMUSLAR BEN 80 TL YE GİDİYORUM EN FAZLA 12 SÜLÜK TUTURURUM BANA YALVARSA HASTA BİR 2 Cİ GUN KESİNLİKLE TUTURMAM BUNLAR SADECE PARA KAZANMAK AMAÇLI SAKIN YARARI YERINE ZARARINI GÖRÜRSÜNÜZ.

tavuk karası

18 yıldır gozlerımde rahatsızım cok doktorlara gıttım ama caresı yok dedıler tavuk karası dıyorlar bu konyda bılgılendırırsenız sevınırım

HARİKA BİR ŞEY BEN

HARİKA BİR ŞEY BEN SÜLÜK YAPTIRMADIM AMA HACİMAT YAPTIRDIM YARARINI GÖRDÜM ŞİMDİDE SÜLÜK DÜŞÜNÜYORUM

teşekkürler

teşekkürler

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Sağlık sorunlarınız nedeni ile ne kadar sıklıkla hastaneye gidiyorsunuz:

Son yorumlar